Kuulutukset

26.4.2018

Kutsuntakuulutus

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston alueella järjestettävät kutsunnat vuonna 2018. Kuulutus Kutsu

15.3.2018

Poikkeamislupa

Kunnanhallituksen 12.3.2018 myöntämää poikkeamislupa. Kuulutus  

14.3.2018

Emäjoen ranta-asemakaavaluonnos nähtävillä

  Emäjoen ranta-asemakaavaluonnos nähtävillä Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos, jossa on osoitettu 43 rakennuspaikkaa lähinnä loma-asumista varten. Kaava koostuu useista erillisi...

 

 

Kunnanhallitus on päättänyt 12.3.2018 § 50 saattaa vireille Kirkonkylän aseamkaavamuutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavoitusprosessin ajaksi.
Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos.
Kuulutus nähtävilläolosta

 

Kunnanhallitus on myöntänyt kokouksessaan 3.4.2018 poikkeamisluvan
Ristijärven kunnalle hoivakodin rakentamiselle Voimala Rno 1:7- ja Partola
Rno 1:192 -nimisille kiinteistöille.

Kuulutus nähtävilläolosta

Kunnanhallituksen päätös 21.5.2018

Poikkeamislupa Metsäyhtymä Oikarinen Antti-Jussi ym.