Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Emäjoki-Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi,Hyrynsalmi

21.12.2022

Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta 19.12.2022

Väylävirasto Ratasuunnitelman hyväksymisesitys 22.11.2022 Liite 1

Valitusosoitus Liite 2

Traficom, päätös 8.12.2022

KUULUTUS

Liikenne- ja viestintävirasto on 8.12.2022 päätöksellään TRAFICOM/569196/05.02.03.02/2022 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Emäjoki-Lietejoki, ratasuunnitelma; Ristijärvi, Hyrynsalmi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset Tämä on ulkoinen linkki yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Päätös (www-versio) ja sen perusteena olevat asiakirjat https://liikennevirasto.sharefile.eu/d-34aec18f5e334e1a .Tämä on ulkoinen linkki (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Nähtävillä olevasta hyväksymispäätöksestä on poistettu henkilötiedot. Mikäli haluatte alkuperäisen päätöksen, voitte pyytää sen projektipäälliköltä.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja .             Tämä on ulkoinen linkki.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149 ja etunimi.sukunimi@vayla.fi.

Nähtävilläoloaika: 19.12.2022-25.01.2023

Väylävirasto