Kirkonkylän asemakaavan muutos, ehdotus nähtävillä. Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaava, vireilletulo

11.5.2020

Kuulutukset :

Kirkonkylän asemakaavan muutos, ehdotus nähtävillä                                                                                                                    sekä Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaava, vireilletulo.

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Ristijärven kunnan internetsivuilla

https://www.ristijarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat.html