Kainuun Prikaati 25.8.2020. Päätöksen yleistiedoksianto

25.8.2020

Kainuun prikaati on tehnyt 25.8.2020 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 19. - 30.10.2020 ja 30.11.-8.12.2020.
Päätös koskee Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon, Hyrynsalmen, Ristijärven, Paltamon kuntien/kaupunkien alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin-/kunnantalolla ja Kainuun prikaatin asiointitiloissa virka-aikana osoitteessa Kainuun prikaati, Prikaatintie 97, 87500 Kajaani. 

Lisätietoja päätöksestä numerosta puh 0299 451 151.

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Ilmoitus on julkaistu 25.8.2020.

Liite