Emäjoen ranta-asemakaavaluonnos nähtävillä

14.3.2018

 

Emäjoen ranta-asemakaavaluonnos nähtävillä

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaluonnos, jossa on osoitettu 43 rakennuspaikkaa lähinnä loma-asumista varten. Kaava koostuu useista erillisistä alueista.

Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 19.3.–18.4.2018 (MRL 62 §, MRA 30 §) Ristijärven kunnantalolla (Aholantie 25) sekä kunnan kotisivuilla www.ristijarvi.fi

Osallisilla ja kuntalaisilla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ranta-asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipiteensä. Mielipiteet tulee esittää 18.4.2018 klo 15.00 mennessä Ristijärven kunnalle, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi tai yhteispalvelu@ristijarvi.fi

Lisätiedot: kaavan laatija DI Kimmo Mustonen, puh. 0400 703521, kimmo.mustonen@kimmokaava.fi  ja aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh. 044 7104 630 ulla-maija.oikarinen@hyrynsalmi.fi.

Kaava-aineisto