Ristijärven kunnan kaavoituskatsaus 2017-18

Kaavoituskatsauksessa esitellään Ristijärven kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.5.2017 § 89 hyväksynyt Ristijärven kaavoituskatsauksen 2017-18.

Kaavoituskatsaus on nähtävillä myös kunnanvirastolla asiointipisteellä.

Lisätietoja:

aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh. 044 7104 630, ulla-maija.oikarinen(at)hyrynsalmi.fi

Ristijärven kunnanhallitus