Saukkovaara

Kaavoitus

Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh. 044 7104 630, ulla-maija.oikarinen(at)hyrynsalmi.fi

Vireillä olevia kaavoja

Emäjoen ranta-asemakaava

Emäjoen ranta-asemakaavassa on tarkoitus muodostaa tavanomaisia omarantaisia rakennuspaikkoja Emäjoen ranta-alueille Jokikylän eteläpuolisilta alueilta aina Seitenoikean voimalaitokselle saakka.

Kaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 19.3.-18.4.2018

Kaavakartta luonnos 5.3.2018 
karttaosa 1
karttaosa 2
karttaosa 3

Kaavaselostus luonnos 5.3.2018

Luontoselvitys
Arkeologinen inventointi

 

Kirkonkylän asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos on tullut vireille 19.3.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunitelma

 

Ristijärven kunnan kaavoituskatsaus 2017-18

Kaavoituskatsauksessa esitellään Ristijärven kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.5.2017 § 89 hyväksynyt Ristijärven kaavoituskatsauksen 2017-18.

Kaavoituskatsaus on nähtävillä myös kunnanvirastolla asiointipisteellä.

Lisätietoja:

aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh. 044 7104 630, ulla-maija.oikarinen(at)hyrynsalmi.fi

Ristijärven kunnanhallitus