Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalueen YVA-kuulutus

26.1.2021

 Kuulutus

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa KaiCell Fibers Oy:n Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalue -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vireilläolosta

Liite

Kuulutusaika   26.1.2021 - 5.3.2021