Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027

3.2.2021

Kuulutus

Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022 - 2027. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta asiakirjasta 1.2-14.5.2021 välisenä aikana. Kuulemismateriaali ja ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito

Kuulutettavana oleva asiakirja ja siihen liittyvä tausta-asiakirja on sähköisenä luettavissa osoitteessa:

Ehdotus löytyy myös verkkosivulta https://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito

Kuuleminen on käynnissä 1.2.–14.5.2021 välisen ajan.

Varsinais-Suomen ELY-keskus