Kirkonkylän asemakaavan muuttaminen

14.3.2018

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.3.2018 § 50 päättänyt saattaa vireille Kirkonkylän asemakaavan muutoksen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi.

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma
Kuulutus