Kainuu-ohjelman valmistelun aloittaminen

7.5.2020

Kainuu-ohjelman laatimistyö käynnistyi maakuntahallituksen 16.3.2020 tekemällä päätöksellä. Ohjelmaprosessissa ajantasaistetaan vuonna 2017 hyväksytty Kainuu-ohjelma, joka sisältää maakunnan kehittämisen vuoteen 2040 ulottuvat tavoitteet (maakuntastrategia) sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2025 (maakuntaohjelma).

Kuulutus