Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaava. Kaavaluonnos nähtävillä

3.10.2022

KimmoKaava laatii yksityisten maanomistajien aloitteesta ranta-asemakaavaa Iso Tuomaanjärvelle. Kaavoitus koskee myös osan Häyrysen järven ranta-aluetta. Kaavoitustyön tarkoituksena on laatia tavanomainen, omarantainen ranta-asemakaava.

Kaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 3.10.-4.11.2022 Ristijärven kunnantalolla ja internetissä osoitteessa

www.ristijarvi.fi. ja www.kimmokaava.fi .

Maanomistajille ja muille osallisille varataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tilaisuus mielipiteensä esittämiseen Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaavaa valmisteltaessa. Mielipiteet on toimitettava 4.11.2022 mennessä kirjallisesti, os. Ristijärven kunta, kunnanhallitus, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi tai sähköpostitse yhteispalvelu(at)ristijarvi.fi.

Lisätietoja:

Kaavan laatija Kimmo Mustonen, Kitkantie 34 F 40, 93600 KUUSAMO,p. 0400 703 521 kimmo.mustonen(at)kimmokaava.fi .

Ahti Mikkonen, tekninen päällikkö, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi, p. 044 715 9744, ahti.mikkonen(at)ristijarvi.fi .

Ristijärvellä 27.9.2022

Ristijärven kunta, kunnanhallitus

Kuulutuksen liitteet 1-7 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Liite 1      Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaavaluonnos 18.5.2022                         Liite 5   Kaavakartat 4/4

Liite 2      Kaavakartat 1/4                                                                                           Liite 6    Argeologinen inventointi

Liite 3       Kaavakartat 2/4                                                                                          Liite 7     Luontoselvitys

Liite 4       Kaavakartat 3/4                                                                                         oas          Osallistumis- ja arviointisuunnitelma