Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) 20 §:n mukainen kuulutus ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtävillä olosta koskien NuojuankangasSeitenoikea 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanketta Vaalan, Puolangan, Paltamon, Ristijärven ja Hyrynsalmen kunnissa.

30.5.2024

Fingrid Oyj suunnittelee uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista Vaalan Nuojuankankaan sähköasemalta Ristijärven ja Hyrynsalmen rajalle sijoittuvalle uudelle Seitenoikean sähköasemalle. Voimajohtoreitin kokonaispituus on noin 81 kilometriä.

Kuulutus