Ristijärven kirkonkylän yleiskaavan lainvoimaisuus

7.7.2017

KUULUTUS

Ristijärven kunnan valtuusto on kokouksessaan 17.5.2017 § 14 hyväksynyt Ristijärven kirkonkylän yleiskaavan 2035.

Valtuuston päätös on saanut lainvoiman.

Ristijärvellä 7.7.2017

Kunnanhallitus