Kuulutus Metsähallituksen Puolangan Koirakankaan ja Hirvivaaran−Murtiovaaran tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta sekä sähkönsiirrosta

14.6.2022

Kuulutus Metsähallituksen Puolangan Koirakankaan ja Hirvivaaran−Murtiovaaran tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta sekä sähkönsiirrosta.

Kuulutus

Kuulutus on nähtävillä 14.6.2022 - 12.8.2022 osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse: ELYkeskus Kainuu) Arviointiohjelma liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla:

https://www.ymparisto.fi/koirakangas-hirvi-murtiovaaratuulivoimaYVA