Yrittäjän Kriisikeskuksessa yrittäjälle tarjotaan aika, paikka ja tila tulla kuulluksi

29.11.2021

Yrittäjän Kriisikeskuksessa yrittäjälle tarjotaan aika, paikka ja tila tulla kuulluksi. Yrittäjä saa kertoa, purkaa ja tuntea niitä asioita, jotka stressaavat, ahdistavat ja huolettavat juuri nyt. Haastavat elämäntilanteet voivat liittyä esimerkiksi työelämään, omaan jaksamiseen, terveyteen, pari- tai perheongelmiin tai läheisen menetykseen.  

Keskustelu voi helpottaa oloa ja auttaa jäsentämään omaa elämäntilannetta sekä löytämään uusia näkökulmia vaikealta tuntuviin asioihin. Keskustelutuen kautta yrittäjä saa tietoa ja tukea kriisistä selviytymiseen. Tukea saa maksutta, anonyymisti ja luottamuksellisesti. Tapaamiset voidaan toteuttaa kasvokkain Kainuun alueella sekä etäyhteyksien kautta.

Tukimuodot

Henkilökohtaisen keskustelutuen lisäksi yrittäjille järjestetään Kainuun alueella hyvinvointiryhmiä, koulutuksia ja matalankynnyksen työpajoja yrittäjien tarpeet ja toiveet huomioiden. 

Lisätietoja ja ajanvaraus

Lisätietoja ja ajanvaraus kriisityöntekijä Saija Oittinen p. 044 313 3386 saija.oittinen@kainuunkriisikeskus.fi sekä nettisivuilta www.yrittajankriisikeskus.fi  

Kuva: Miika Manninen Photography