Ristijärven tulevaisuudennäkymiä

1.10.2020

Ristijärven kehittämisestä kiinnostuneet kokoontuivat 24.9.2020 digitaaliseen työpajaan, jossa jatkotyöstettiin viime talvena tehdyssä Ristijärven kuntalaiskyselyssä esille tulleita teemoja. Missä mennään viiden vuoden päästä, mitä toimenpiteitä pitää tehdä ja ketkä ovat toimijat -kysymyksiin pohdittiin vastauksia.

Työpajoja pidetään Ristijärven lisäksi Hyrynsalmella, Puolangalla, Sotkamossa ja Kuhmossa. Työpajat järjestää Elävä Kainuu Leader ry:n Vapaat verkostot -hanke yhteistyössä kuntien kanssa.

Elinkeinot viiden vuoden päästä

Matkailu nähtiin keskeisenä elinkeinona. Elämysmatkailua, melontaa, suppailua, lumikenkäilyä ja maastopyöräilyä tarjotaan, samoin välineitä vuokralle. Reittejä ja ohjausta on tarjolla.

Viitostien varrella on soppi, jossa myydään marjapohjaisia sekä alkoholi- että alkoholittomia juomia yhteistyössä paikallisten tuottajien, kuten Vuokatin Viinin kanssa. Nimiehdotuskin tuli: Marikko.

Asukkaille ja kesämökkiläisille on tarjolla palveluja, kuten kylä- ja mökkitalkkareita, hierontaa, siivousta ja kotiruokaa.

Lisää asukkaita saadaan paluumuuttajista, joille perikunnat myyvät talojaan sen sijaan, että antaisivat niiden rapistua.

Green care -palveluja on tarjolla pitäjän vanhuksille. Eräretkeilypalveluja on tarjolla halukkaille.

Yrittäjät sekä oppi- ja tutkimuslaitokset ovat verkostoituneet niin, että marjojen, sienien ja puutuotteiden tuotekehitys ja jatkojalostus on käynnissä.

Avainasemassa näiden näkymien toteuttamisessa on verkostoituminen: viestintäverkostojen rakentaminen, koko Kainuun laajuinen yritysten verkostoituminen samoin kuin yrittäjien sekä tutkimus- ja oppilaitosten verkostoituminen.

Innovaatiot ja uudet toimintatavat

Ristijärvellä on työpisteitä ja kokoustiloja muun muassa etätyöntekijöille. Uusia matkailusovelluksia on kehitetty. Virtaalaa ja Pyryntaloa on kehitetty pörinäpaikoiksi.

Ristijärvellä on omia tubettajia ja somettajat ovat verkostoituneet, niin että tavoitteista voidaan sopia.

Ristijärvelle on saatu innovaatiokilpailun ansiosta uutta yritystoimintaa. Yrittäjät ovat mukana uusien luonnontuotteiden kehittämisessä ja jatkojalostamisessa.

Sekä asukkailla että mökkiläisillä on toimivat verkkoyhteydet ja peruspalvelut.

Tähän tavoitteeseen pyrkimisen avaimena on ristijärveläisten, erityisesti nuorten, verkostoituminen Kajaanin AMK:n ja KAOn samoin kuin Oulun yliopiston kanssa - media-ala, peliosaaminen, uudet sovellukset Kainuun vaaramaisemien hyödyntämiseksi…
Kuntien ja hankkeiden viestintä- ja markkinointiyhteistyö edistää näihin tavoitteisiin pääsyä.

Tärkeänä pidettiin myös sitä, että kylätoimijat saisivat perikunnille viestin, että taloja ei kannattaisi päästää rappeutumaan vaan ne olisi syytä myydä erityisesti lapsiperheille. Myös myytävistä tonteista ja vapaista vuokra-asunnoista olisi syytä viestiä nykyistä tehokkaammin.

”Ristijärvellä yritetään nyt tosissaan saada matkailua jalalle. Täällä on hyvä pöhinä päällä”, summasi kunnanjohtaja Petteri Seppänen.