Yrityspalvelut

Kuntastrategian mukaan kunnan elinvoima syntyy rohkeasta ja ennakoivasta elinkeinojen kehittämisestä ja harkitusti tehdyistä, tuottavista investoinneista. Toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja maakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Luontaisia kumppaneita ovat esimerkiksi yrittäjäjärjestöt, Kainuun kunnat, ELY-keskus ja Elävä Kainuu Leader. Säännölliset tapaamiset yrittäjien kanssa ovat tärkeitä, ja yrittäjiä on tavattu esimerkiksi vuosittain järjestettävillä yhteisillä tapaamisilla.

Kunnan yrityspalveluiden tehtäviin kuuluu yrittäjyyden edistäminen, uusien yritysten ja työpaikkojen mahdollistaminen sekä yritysten kasvun ja kehityksen tukeminen. Kunta tukee yrittäjien toimintaa tarjoamalla neuvontaa, auttamalla tontti- ja toimitilajärjestelyissä sekä käynnistämällä ja hallinnoimalla hankkeita.

Linkkejä

Yritystulkki kääntää yrittämisen selkokielelle. Selkeällä opastuksella, hyvillä neuvoilla ja käytännöllisillä työkaluilla voit kehittää yritystoimintaasi tai suunnitella yritysen perustamista.

Yritystulkki
Kainuun alueen yritys- ja palveluhakemisto
Business Kainuu
Elävä Kainuu Leader
Finnvera
Kainuun ELY-keskus
Kainuun TE-toimisto
Pro Agria Itä-Suomi

Yritysluettelo

Ristijärven yrityspalvelut 2024

Ari Härkönen Cross Lake Logista