Ristijärven lomituspalvelujen paikallisyksikkö hoitaa maatalousyrittäjien lomituspalvelut Ristijärven, Hyrynsalmen, Suomussalmen, Paltamon ja Puolangan kuntien alueella.

TOIMIPISTE:

Ristijärven kunnantalo:
Aholantie 25, 88400 RISTIJÄRVI
Avoinna ma - pe 9.00 - 15.00
email: lomitus@ristijarvi.fi

PALVELUPISTEET

Paltamon, Puolangan ja Suomussalmen kunnanvirastoissa toimistopäivät 1-2 pv / kk.
Suomussalmen kunnanvirastolla toimiston ovenpielessä olevaan postilaatikkoon voi palauttaa lomituspalveluille osoitettua postia.
Lisäksi Ristijärven lomatoimiston ulko-oven vieressä on lomituspalveluita varten postilaatikko, johon voi tarvittaessa jättää postia.

HENKILÖSTÖ

Lomituspäällikkö

Merja Kemppainen puhelin 044 715 9360, merja.kemppainen@ristijarvi.fi

Johtavat lomittajat

Pasi Torvinen
puhelin 044 7159 316, pasi.torvinen@ristijarvi.fi
vastuualue Ristijärvi, Paltamo, Puolanka

Tiina Korhonen
puhelin 044 7159 358, tiina.korhonen@ristijarvi.fi
vastuualue Hyrynsalmi, Suomussalmi        

Numerot 044-7159 316 ja 044-7159 358 päivystävät toimiston ollessa suljettuna klo 10.00 -11.00 VAIN KIIREELLISISSÄ ASIOISSA

LOMATOIMEN YHTEISTOIMINTARYHMÄ

Lomituspalveluiden toimivuuden seuraamiseksi paikallisyksikön toimialueella toimii yhteistoimintaryhmä, jossa ovat edustettuina lomituspalveluiden käyttäjät, lomittajat, hallintohenkilöstö ja Mela-asiamies.

Maatalousyrittäjät ovat valinneet seuraavat henkilöt yhteistoimintaryhmään

Hyrynsalmi: Tero Kinnunen p. 0500 523 029

Paltamo: Teuvo Heikkinen, p. 0400 154 521

Puolanka: Sami Huovinen, p. 040 501 1462

Ristijärvi: Lauri Härkönen, p. 050 322 4954

Suomussalmi: Mirja Pyykkönen, p. 040 704 0356

Mela-asiamies Anita Kivijärvi p. 020 6300676

Voitte tarvittaessa ottaa yhteyttä yhteistoimintaryhmän jäseniin, jotka tuovat asianne keskusteltavaksi ryhmän kokoukseen.   

 

ONNISTUNUT LOMITUS

Lomituksen alkaessa yrittäjä

 • opastaa lomittajan työhönsä ja antaa kirjalliset ohjeet
 • huolehtii, että työolot ja koneet täyttävät turvallisuusvaatimukset
 • opastaa lomittajaa koneiden ja laitteiden käytössä
 • hankkii loman aikana tarvittavat rehut ja muut tarvikket
 • ilmoittaa lomittajalle mistä hänet / varahenkilön tavoittaa loman aikana
 • laittaa kaikki tärkeät puhelinnumerot näkyvästi esille
 • jos lomittajan työaikaan tulee muutoksia aikaisemmin sovitusta, ne on aina sovittava toimiston kanssa, ei lomittajan
 • yrittäjävastuu säilyy yrittäjällä myös loman aikana

LOMITUSMUODOT 

Lomituspalvelujen piiriin kuuluvat kotieläintuotantoa harjoittavat yrittäjät ja heidän perheenjäsenensä, joilla on pakollinen MYEL-vakuutus. Pysyvää täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai työttömyyspäivärahaa saavalla ei ole lomaoikeutta. Vuosiloma on tarkoitettu päätoimisille karjatalousyrittäjille. Sijaisapua esim. sairauden ja äitiysloman ajaksi voi saada myös sivutoiminen viljelijä. Lisätietoja MELASTA.

Vuosiloma

Päätoiminen karjatalousyrittäjä saa vuodessa 26 päivää vuosilomaa, joka voi sisältää 3 pyhäpäivää. Yrittäjällä on oltava pakollinen MYEL-vakuutus ja vähintään kuusi kotieläinyksikköä. Kaikkien tilan lomaoikeutettujen on pidettävä vuosilomaa vähintään 20 päivää yhtäaikaa, jos kotieläinyksiköitä on enintään 20 tai jos lomitustyö hoituu kohtuudella yhden lomittajan työpanoksella.

Sijaisapu

Sijaisapua saavat pakollisesti myel-vakuutetut, jotka työskentelevät tilalla säännöllisesti. Sijaisapua voi saada mm. seuraavista syistä:

 • työkyvyttömyys:
  • Sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella sijaisapua voidaan myöntää enintään 20 päivää kalenterivuodessa, joista ilman todistusta enintään 7 päivää kalenterivuodessa. Muilta päiviltä tulee olla lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittama todistus työkyvyttömyydestä. 
  • Sijaisapu voi jatkua sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella yli 20 päivää kalenterivuodessa vain, jos maatalousyrittäjälle myönnetään päivärahaa ja hän toimittaa paikallisyksikköön päätöksen päivärahan myöntämisestä.
 • kuntoutustuki
 • kuntoutus ja työterveyshuollon suunnitelman mukainen TYKY-toiminta
 • raskaus, synnytys ja vanhempainrahakausi, alennettu maksu äitiysrahakaudella
 • isyysloma, jolle KELA on myöntänyt isyysrahan
 • ottolapsen hoito ajalle, jolle KELA maksaa vanhempain rahaa
 • alle 3-vuotiaan hoito, kotona tapahtuvaan lapsen hoitoon 100 pv/lapsi/v. Edellytyksenä Kelan todistus kotihoidon tuesta. Maksu on 1,5 kertaisesti korotetttu
 • alle 10-vuotiaan lapsen hoito, myönnetään enintään 7 päivän ajaksi
 • alle 16-vuotiaan lapsen sairaanhoito ja kuntoutus ajaksi, jolle Kela on myöntänyt erikoishoitorahan
 • varusmiespalvelus sekä kertausharjoitus
 • lähiomaisen kuolema ja hautajaiset, yksi päivä lähiomaisen kuoleman vuoksi sekä hautajaispäivä
 • yritystoiminnan jatkamisen tai luopumisen vaatimiin järjestelyihin enintään 60 päivää eläkkeelle jäämisen tai kuoleman vuoksi.

Tuettu maksullinen lomitus

Vuosilomaan oikeutetulla yrittäjällä on mahdollisuus saada tuettua maksullista lomitusta 120 tuntia / vuosi / yrittäjä.
Tuettua maksullista lomitusta on mahdollista pitää normaalin lomituspäivän yhteydessä muutoin vajaaksi jäävää työpäivää täydentäen tai kokonaisina päivinä.

Tuetun maksullisen lomituksen hinta on 12 € / tunti vuonna 2017 ja vuonna 2018 13,93 €/tunti.
Kunnat osallistuvat maksullisten lomitusten kustannuksiin; Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka ja Ristijärvi 40 % ja Suomussalmi 50 %.

Täysin maksullinen lomitus

Yrittäjällä on mahdollisuus saada myös täysin maksullista lomitusapua, jos lomittajia on vapaana. Sen hinta on vuonna 2017 35,41 € / tunti ja vuonna 2018 35,46 €/tunti.

Itse järjestetty lomitus

Maatalousyrittäjä voi järjestää lomituksensa myös itse. Tällöin yrittäjä

 • ilmoitettava paikallisyksikölle ennakkoon kirjallisesti vuosilomahakemuksen yhteydessä itsejärjestetyn lomituksen valitsemisesta
 • tilaa lomituksensa ennakkoperintärekisteriin merkityltä lomituspalvelujen tuottajalta, paikallisyksiköllä ei ole velvollisuutta järjestää lomitusta, mutta voi avustaa mahdollisuuksien mukaan. Lomittajana ei voi toimia perheenjäsen, maatalousyrityksen toinen yrittäjä tai em. henkilöiden omistaman yrityksen osakas tai työntekijä
 • paikallisyksikkö maksaa korvauksen jälkikäteen (v. 2017 enintään 26,81 € tunnilta) lomituksen suorittaneelle yritykselle

Korvausvaatimukset mahdollisista vahingoista

Jos tilalla sattuu lomituksen aikana vahinko, jonka lomittaja on todistettavasti aiheuttanut, voi tila esittää korvausvaatimuksen kunnalle. Vahingosta on ilmoitettava lomatoimistoon mahdollisimman pian. Korvaushakemuksessa tulee selvittää tarkasti: milloin sattunut, miten sattunut ja mitkä ovat menetykset sekä hakijan nimi ja pankkiyhteys. Vastaava selvitys pyydetään myös lomittajalta. Alla olevat lomakkeet voit avata ja täyttää koneellasi ja lähettää allekirjoitettuna maataloustoimistoon.

Yrittäjän vahinkoilmoitus

Lomittajan vahinkoilmoitus

Yhteystiedot

Merja Kemppainen

Lomituspäällikkö

044 7159 360
merja.kemppainen@ristijarvi.fi
Tiina Korhonen

Johtava lomittaja

044 7159 358
tiina.korhonen@ristijarvi.fi
Pasi Torvinen

Johtava lomittaja

044 7159 316
pasi.torvinen@ristijarvi.fi