Ristijärven kuunnan maaseutu- ja lomituspalvelut

Ristijärven kunnan maaseututoimi palvelee maaseutuelinkeinohallinto- ja lomitusasioissa. Tavoitteena on maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen.

Lehmiä laitumella Ristijärvellä