Perinnesavotta

RISTIJÄRVEN KUNNAN MAATALOUS- JA LOMITUSPALVELUT

Ristijärven kunnan maaseututoimi palvelee maaseutuelinkeinohallinto- ja lomitusasioissa. Tavoitteena on maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen.