Saukkovaaran kehittäminen, ideoita otetaan vastaan

28.9.2018

Kunnanvaltuuston iltakoulussa keskiviikkona 26.9.2018 linjattiin, että Saukkovaaran alueelle lähdetään suunnittelemaan ja kehittämään uutta toimintaa.Vuokrasopimus Scandinavian Berry Oy:n kanssa päättyy 31.10.2018.

Alueen kehittämiseksi on vuonna 2012 tehty Master Plan suunnitelma, jota voidaan hyödyntää Saukkovaaran yleiskaavoituksen pohjana vapaa-ajan asumisen ja pysyvän asumisen aluieden käytössä, matkailuliiketoiminnan, uusien toimintojen suunnittelussa, loma-asuntorakentamisessa, liikuntamatkailun ja hiihtourheilun kehittämisessä. Alueelle on rakennettu suksien voitelurakennus ja v. 2017-2018 kunnostettiin huolto- ja kuuluttamorakennus.

Vanha hotelli- ja ravintolarakennus sekä autotalli suunnitellaan purettavaksi pois alueelta ja näiden tilalle lähdetään hakemaan uutta rakennuskantaa palvelemaan alueen käyttöä. Nykyiset laskettelua ja hiihtoa palvelevat rakennukset ja neljä mökkiä jäävät toistaiseksi alueelle.

Alueen kehittämiseksi Kainuun Edun kanssa on aloitettu toimenpiteet markkinointisuunnitelman laatimiseksi jo olemassa olevaa Master Plania hyödyntäen.

Haastamme Teidät kaikki ideoimaan ja kertomaan ajatuksenne siitä, millä teemalla aluetta lähdettäisiin kehittämään (perheliikuntakeskus?). Jotain aivan erilaista, ainutlaatuista ja vetovoimaista toimintaa pitäisi löytää vastapainoksi lähialueilla jo olemassaa olevalle matkailu- ym. tarjonnalle. Toimintaa toteuttamaan etsimme asiaan sitoutuvaa tahoa (operaattoria) jonka kanssa etsitään yhdessä eri toimijoiden kanssa hankkeille rahoittajat (investorit).

Palautetta otetaan vastaan kunnan nettisivujen palautetta osion kautta. http://www.ristijarvi.fi/palaute.html