RISTIJÄRVEN KUNNAN VARHAISKASVATUSPALVELUT

 

Varhaiskasvatusvastaava Minna Härkönen

044-7159 731, minna.harkonen@ristijarvi.fi

 

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus muodostaa joustavan lasten päiväkotihoidon, perhepäivähoidon ja kotihoidon kokonaisuuden.  Varhaiskasvatuksessa lapsilla on aikaa leikkiä, opetella ja harjoitella yhdessä uusia ikä- ja kehitystasoaan vastaavia taitoja. Kaikilla on oikeus avoimeen, rehelliseen ja toiset huomioonottavaan vuorovaikutukseen suvaitsevaisuuden ja luottamuksen ilmapiirissä. Tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja lapsilähtöisyys ovat tärkeitä periaatteita. Lapsilla on mahdollisuus oppia ja kasvaa turvallisessa, välittävässä ja läsnäoloa korostavassa toimintaympäristössä.

Ristijärven kunnassa toimii yksi päiväkoti ja yksi perhepäivähoitaja.

 

Päiväkoti Saukonsilmu

Aholantie 28, 88400 Ristijärvi ( päiväkoti toimii toistaiseksi väistötiloissa Ristijärven Keskuskoululla)

Perhepäivähoitaja  

044-7159 379

 

Varhaiskasvatuksen ajankohtaiset asiat

Varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista, toiminnasta sekä varhaiskasvatuksessa käytettävistä lomakkeista löytyy tietoa:   https://peda.net/ristijarvi/saukonsilmu

 

Varhaiskasvatuksen hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Ristijärven varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Hoitovuorot on varattava eAsiointi portaalin (linkki alla) kautta viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 12 mennessä. Ohjeita sähköisen järjestelmän käyttöön saa päiväkodilta.

https://sote.easiointi.fi/fi/web/ristijarvi-vaka