Ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskeva ilmoitus. NRC Group Finland Oy

28.4.2023

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt päätöksen seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014)
118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta:
 
Ilmoituksen tekijä             NRC Group Finland Oy
ja osoite:                          Ratamestarintie 2 A, 90140 OULU
                                           

Kuulutus

Meluilmoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, päätös 28.4.2023 Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen                                                                                                                melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta.