Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä varausilmoitus. Varauspäätös VA2021:0037

25.8.2021

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 25.8.2021 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: Latitude 66 Cobalt Oy
Lupatunnus: VA2021:0037
Varausalueen sijainti: Pudasjärvi, Puolanka, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo, Sotkamo
Varauksen voimassaolo päättyy: 5.5.2023

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 27.9.2021.

Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivulla (https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspäätökset).

Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan alueen kuntien verkkosivulla. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivuilla osoitteessa Varauspäätökset - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)