Ristijärven kunta tiedottaa kasvomaskien käytöstä

1.10.2020

Päivitys 1.10.2020

Kunta suosittaa koronavilkun lataamista ja käyttöönottoa työntekijöilleen ja kuntalaisille.

Ristijärven kunnassa maskeja vähävaraisille ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville kuntalaisille on edelleen saatavilla kunnantalolla ja kirjastossa aukioloaikoina.

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee ko­ko Kai­nuun alueel­le kas­vo­mas­kien käyt­töä 14.10. saakka. Kas­vo­mas­ke­ja suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta.

Kas­vo­mas­ki­suo­si­tus kos­kee yli 15 –vuo­tiai­ta kan­sa­lai­sia. Kun­tien tu­lee huo­leh­tia, et­tä kaik­kein haa­voit­tu­vim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le on saa­ta­vis­sa mas­ke­ja il­mai­sek­si. 

Maskien saatavuuden ollessa kovan kysynnän vuoksi rajallinen, jaamme maskeja edellä mainituille tarvitsijoille kaksi kappaletta.

Muilla, kuin vähävaraisilla, tämän ns. kansalaismaskin hankinta kuuluu tehdä omalla kustannuksella. Maskeja voi tehdä itse tai hankkia niitä apteekista ja kaupoista. Ohjeita maskien tekemiseen löytyy internetistä. Maskien hakijoilta toivotaan, että tulet paikalle vain terveenä.

Seuraa Kainuun soten tiedotteita (linkki alla)

https://sote.kainuu.fi/koronainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Ohje kasvomaskin käytöstä

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

 

https://youtu.be/TEyRtvIJqII

Tee itse kasvomaski vinkit

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/tietoa-itse-tehdyista-kasvomaskeista

https://www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/vaatteet-ja-asusteet/kasvomaskin-ompelu-ja-kayttoohje/