Ristijärven kunta hakee hallintopäällikköä

11.9.2020

Haemme uutta työntekijää yhdelle kunnan kehittämisen avainpaikoista. Hallintopäällikön tehtävään kuuluu vastata taloushallinnosta, hallintopalveluista ja myös henkilöstöhallinnosta kunnassa.

Hallintopäällikkö vastaa kuntakonsernin talouden suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta, talousraportoinnista, sisäisestä tarkastuksesta ja riskien hallinnasta. Hän avustaa kunnanjohtoa tuloksellisessa päätöksenteossa ja johtamisessa sekä edistää taloudellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Hallintopäällikkö suunnittelee, seuraa ja raportoi kunnan talouden kokonaisuutta alkaen päivittäisistä taloushallinnon rutiineista talousarvion- ja tilinpäätöksen laatimiseen.

Hallintopäällikön tehtävään sisältyy myös kunnanhallituksen ja valtuuston kokousasioiden valmistelu, kokoushallinta ja päätösten täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät.

Tehtävään kuuluu myös hallinnon vastuualueen esimiestehtävät, henkilöstöhallinto, hankinta-asiamiehen tehtävät, KT- yhdyshenkilön tehtävät, yhteistoiminta-asiat sekä tietohallinnon ja viestinnän koordinointi. Lisäksi hän vastaa työllisyysasioista.

Hallintopäällikkö on johtoryhmän jäsen ja toimii myös kunnanjohtajan varahenkilönä.

Virkaan valittavalta edellytetään virkaan soveltuva sellainen koulutus tai käytännössä saavutettu kokemus, jonka perusteella hänet katsotaan tehtävään päteväksi. Arvostamme kuntahallinnon ja -talouden tuntemusta, johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä strategista kehittämisotetta.

Tarjoamme Sinulle monipuolisen työn pienessä ja joustavassa työyhteisössä.

Virka täytetään toistaiseksi voimassaolevana ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa. Virantäytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka vapautu aikaisintaan 1.2.2021.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ensisijaisesti sähköpostilla yhteispalvelu(at)ristijarvi.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Ristijärven kunta, Aholantie 25 88400 Ristijärvi (kuoreen merkintä hallintopäällikkö) 16.10.2020 klo15.00 mennessä.