Päätöksen yleistiedoksianto, Kainuun Prikaati 4.2.2020

10.2.2020

Kainuun Prikaati on tehnyt 4.2.2020 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan.

Päätös koskee Kajaanin ja Kuhmon kaupunkien sekä Sotkamon, Paltamon, Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin/kunnantalolla ja Kainuun Prikaatin asiointitiloissa virka-aikana osoitteessa Kainuun Prikaati, Prikaatintie 97, 87500 Kajaani.

Lisätietoja päätöksestä antaa majuri Risto Heikkinen puh. 0299 451 151. Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Kainuun Prikaatissa 4.2.2020

Päätös 4.2.2020

Kartta