Kuntavaalit 13.6.2021. Äänestäminen kuntavaaleissa 2021

3.5.2021

KUULUTUS

Äänestäminen kuntavaaleissa 2021

  1. Ennakkoon äänestäminen

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 26.5. – 8.6.2021.

Ristijärven kunnan ennakkoäänestyspaikka on Kunnantalo, Kyläkaivo, Aholantie 25

Ennakkoäänestys on avoinna:

26.–28.5.2021 klo 9–15

29.-30.5.2021 klo 12–14

31.5.–4.6.2021 klo 9–15

5.-6.6.2021 klo 12-14

7.-8.6.2021 klo 9-15

  1. Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan voi äänestää ennakkoon kotonaan. Ristijärvellä voivat äänestää kotona vain ne äänioikeutetut, joiden kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Ristijärvi. Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

  • puhelimitse numeroon 08 6155 431
  • kirjallisesti toimittamalla täytetty kotiäänestyslomake osoitteeseen:

Ristijärven kunta/keskusvaalilautakunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi tai

kunnan internet -sivuilla www.ristijarvi.fi

  • sähköpostitse osoitteeseen: yhteispalvelu(at)ristijarvi.fi

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on hänen kotikuntansa.

3.Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Äänestysaika vaalipäivänä on klo 9.00 - 20.00.

Äänestyspaikka: Kunnantalo, Aholantie 25.

Vuoden 2021 kunnallisvaaleissa on äänioikeutettu henkilö, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 51 päivää ennen vaalipäivää.

  1. Henkilöllisyyden todentaminen

Äänestäjällä on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Ristijärven kunnan julkisilla verkkosivuilla – 13.6.2021 klo 20.00.

RISTIJÄRVEN KUNTA

Keskusvaalilautakunta

Kuulutus