Kunnallisvaalit 18.4.2021. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen.

8.2.2021

 Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen klo 15.30

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

  • puhelimitse numeroon 08 6155 431
  • kirjallisesti toimittamalla täytetty kotiäänestyslomake osoitteeseen: Ristijärven kunta/keskusvaalilautakunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi tai
  • sähköpostitse osoitteeseen: yhteispalvelu(at)ristijarvi.fi

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on hänen kotikuntansa. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Kotiäänestyslomake PDF 130kB