Kirkonkylän asemakaavan muutosluonnos nähtävillä

26.6.2019

Kuulutus

Kirkonkylän asemakaavan muutosluonnos nähtävillä

Ristijärven kunta asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti Kirkonkylän asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Kaavamuutosalue sijaitsee Saukontien itäpuolella rajoittuen Verkkotiehen ja Aholantiehen.

Kaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 26.6.-2.8.2019 Ristijärven kirjastossa ja kunnanvirastossa (kunnanvirasto suljettu 1.7.-28.7.2019). Kirjasto on auki ma 12-19, ti 12-17, ke 09-15, to 12-15 ja pe 12-16. Valmisteluaineisto on nähtävillä myös kunnan internetsivuilla www.ristijarvi.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus > Vireillä olevat kaavat

https://www.ristijarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat.html

Mielipiteet toimitetaan nähtävillä oloaikana Ristijärven kunta, Kunnanhallitus, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi, tai yhteispalvelu@ristijarvi.fi

Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen (22.7.2019 alkaen)

Ristijärvellä 26.6.2019
Kunnanhallitus