Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotus nähtävillä

16.10.2019

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotuksen nähtävillä

Kainuun maakuntahallitus on päättänyt 14.10.2019 asettaa Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 12 §:n mukaisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen asiasta. Vaihemaakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotus on nähtävillä 16.10.-18.11.2019 välisen ajan Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla sekä Kainuun kaupunkien ja kuntien virastoissa niiden aukioloaikoina. Valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua Kainuun liiton kansliassa ja verkkosivuilla osoitteessa: www.kainuunliitto.fi/maakuntakaavan_tarkistaminen

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotusta koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisina viimeistään maanantaina 18.11.2019 klo 12 mennessä sähköpostina osoitteeseen: kainuunliitto@kainuu.fi tai osoitteeseen: Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 KAJAANI. Sähköisesti toimitettava mielipide pyydetään pdf- ja word-tiedostona palauteyhteenvedon kokoamisen helpottamiseksi.

Kuulutus 16.10.2019

Aineiston täydentyminen 8.11.2019