Kainuun prikaati 30.1.2023. Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan

31.1.2023

PÄÄTÖKSEN YLEISTIEDOKSIANTO

Kainuun prikaati on tehnyt puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan.

Päätös koskee Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon, Hyrynsalmen, Ristijärven, Paltamon kuntien/kaupunkien alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin-/kunnantalolla ja Kainuun prikaatin asiointitiloissa virka-aikana osoitteessa Kainuun prikaati, Prikaatintie 97, 87500 Kajaani.

Lisätietoja päätöksestä numerosta puh 0299 451 150. Päätöstä pidetään nähtävillä 12.5.2023 saakka ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Kainuun prikaati