Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta 11.1.2023 Tasoristeysturvallisuuden parantaminen

12.1.2023

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Ristijärvi-Hyrynsalmi, välillä Heikkisenjoki-Emäjoki; ratasuunnitelma, Ristijärvi

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman Liikenne- ja viestintäviraston (TRAFICOM) päätöksen ja sen perusteena olevien asiakirjojen nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §) Kuulutus on nähtävillä 11.1-17.2.2023 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen, puhelin 029 534 3149, etunimi.sukunimi@vayla.fi

Väylävirasto 11.1.2023

Traficom, päätös 19.12.2022

Väylävirasto ratasuunnitelman hyväksymisesitys 15.12.2022, liite 1

Valitusosoitus, liite 2