Ehdotus Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

2.11.2020

Julkinen kuulutus; Ehdotus Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027 on nähtävillä 2.11.2020 – 14.5.2021 ELY-keskuksen verkkosivulla

Kuulutus

Kuulutuksen sisältö: tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen, kuuleminen Kainuun aluetta koskevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2022-2027.

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Aineistot:Kuulutuksessa on linkki kuulemisasiakirjoihin, jotka löytyvät myös seuraavasta linkistä:

 www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen kuulemisasiakirja koskee kaikkia Kainuun kuntia. Kajaanin, Sotkamon ja Kuhmon kuntien eteläosat kuuluvat Vuoksen vesienhoitoalueeseen.