Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnasta ja vaalitoimikunnasta säädetään vaalilaissa.

Vaalitoimielimet ovat pakollisia toimielimiä, joilla on vain vaalien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Ne eivät hoida kunnan perustehtäviä. Niiden kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään vaalilaissa. Kuntalain toimielimiä koskevia säännöksiä sovelletaan vaalilakia täydentäen. Vaalitoimielinten jäsenet ovat kunnan luottamushenkilöitä.

Vaalitoimikunta, Kuntavaalit 2021

Mäkäräinen Urho

Puheenjohtaja

Kirsti Mikkonen

Varapuheenjohtaja

Kurkinen Kaarlo

Jäsen

Sievänen Jouko

Varajäsen

Keränen Hanna-Leena

Varajäsen

Pulkkinen Heikki

Varajäsen