Vaalitoimielimet Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnasta ja vaalitoimikunnasta säädetään vaalilaissa.

Vaalitoimielimet ovat pakollisia toimielimiä, joilla on vain vaalien järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Ne eivät hoida kunnan perustehtäviä. Niiden kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään vaalilaissa. Kuntalain toimielimiä koskevia säännöksiä sovelletaan vaalilakia täydentäen. Vaalitoimielinten jäsenet ovat kunnan luottamushenkilöitä.

Vaalilautakunta. Aluevaalit 2022

Laakso Minna-Liisa

Puheenjohtaja

Kymäläinen Eino

Varapuheenjohtaja

Hoffrén Antti

Jäsen

Kurkinen Kaisa

Jäsen

Heikkinen Mira

Jäsen

Komulainen Anna-Mari

Varajäsen

Mikkonen Eija

Varajäsen

Kemppainen Jouni

Varajäsen

Pikkarainen Tapio

Varajäsen

Härkönen Osmo

Varajäsen