Ristijärven kunnan tietosuojaohje ja -selosteet

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja näkyvyyttä. Henkilötietojen käsittelystä säädetään mm. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, asetusta täsmentävässä tietosuojalaissa, julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisten toimintaa säätelevissä erityislaissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Puhelin 044 715 9714
S-posti tietosuojavastaava(at)ristijarvi.fi

Tietopyynnöt

Tietopyynnöt on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen

Ristijärven kunta
Tietosuojavastaava
Aholantie 25
88400 Ristijärvi

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista sekä asiarekisteristä

tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) 28 §:n mukaisesti.

Tiedonhallintalain mukaan Ristijärven kunta on tiedonhallintayksikkö.

 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kunnan asiakkaille yleiskuva siitä,

miten Ristijärven kunnan asiarekisteri ja tiedonhallinta koostuvat.Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle, sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) edellyttämällä tavalla.

 

Ristijärven kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus valmistuu vuoden 2021 aikana.

 

Lisätietoja:

Tietosuojavastaava 

 

 

Linkkejä

Rekisterin tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjauspyyntö

Tietosuojaohje

Tietosuojaselosteet

Ateria- ja puhtaanapitopalvelut

Omavalvontarekisteri

Ruokapalveluiden asiakasrekisteri

Hallinto

Kelan työmarkkinatuki

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt

Kuntanet-väestörekisteri

Käyttöoikeusrekisteri

Luottamushenkilörekisteri

Sopimusrekisteri

Tietojärjestelmäseloste-Dynasty

Vaaliluettelot

Vauvaraha

Yritysten yhteystietorekisteri

Yhdistysten yhteystietorekisteri

Sivistyspalvelut

Aamu- ja iltapäivä- sekä kerhotoiminta

Esi- ja perusopetuksen rekisteri

Kainet-kirjastojen asiakasrekisteri

Koulukuljetusoppilasrekisteri

Nuorisotilat

Omatoimikirjaston kulunvalvonta

Oppilashuoltorekisteri

Tapahtumien ja leirien osallistujat

Varhaiskasvatuksen rekisteri

Tekniset palvelut

Korjausavustusrekisteri

Rakennusvalvontarekisteri

Vuokrasopimusasiakasrekisteri

Yksityistieavustusrekisteri

Avainrekisteri