Ristijärven kunnan tietosuojaohje ja -selosteet:

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja näkyvyyttä. Henkilötietojen käisttelystä säädetään mm. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, asetusta täsmentävässä Tietosuojalaissa, Julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisten toimintaa säätelevissä erityislaissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

 

Tieosuojavastaavan yhteystiedot
puh. 044 715 9714
s-posti: tietosuojavastaava(at)ristijarvi.fi

Tietopyynnöt on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen:

Ristijärven kunta
Tietosuojavastaava
Aholantie 25
88400 Ristijärvi

Rekisterin tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjauspyyntö

 

Tietosuojaohje

Tietosuojaselosteet

Ateria- ja puhtaanapitopalvelut

Omavalvontarekisteri

Ruokapalveluiden asiakasrekisteri

Hallinto

Kauppakirjarekisteri

Kelan työmarkkinatuki

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt

Kuntanet-väestörekisteri

Käyttöoikeusrekisteri

Luottamushenkilörekisteri

Sopimusrekisteri

Tietojärjestelmäseloste-Dynasty

Vaaliluettelot

Vauvaraha

Yritysten yhteystietorekisteri

Sivistyspalvelut

Aamu- ja iltapäivä- sekä kerhotoiminta

Esi- ja perusopetuksen rekisteri

Kainet-kirjastojen asiakasrekisteri

Koulukuljetusoppilasrekisteri

Nuorisotilat

Omatoimikirjaston kulunvalvonta

Oppilashuoltorekisteri

Tapahtumien ja leirien osallistujat

Varhaiskasvatuksen rekisteri

Tekniset palvelut

Korjausavustusrekisteri

Rakennusvalvontarekisteri

Vuokrasopimusasiakasrekisteri

Yksityistieavustusrekisteri