Ristijärven kunnan tietosuojaohje ja rekisteriselosteet: (sivua päivitetään ja on vielä keskeneräinen)

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja näkyvyyttä. Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidylle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Rekisteröity voi tarkistaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisua henkilötietolain 29 §:n mukaan.

EU:n ylistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen.

Tieosuojavastaavan yhteystiedot
puh. 044 715 9714
s-posti: tietosuojavastaava(at)ristijarvi.fi

Tietopyynnöt on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen:

Ristijärven kunta
Tietosuojavastaava
Aholantie 25
88400 Ristijärvi

Rekisterin tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjauspyyntö

 

Tietosuojaohje

Tietosuojaselosteet

Ateria- ja puhtaanapitopalvelut

Omavalvontarekisteri

Ruokapalveluiden asiakasrekisteri

Hallinto

Kauppakirjarekisteri

Kelan työmarkkinatuki

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt

Kuntanet-väestörekisteri

Käyttöoikeusrekisteri

Luottamushenkilörekisteri

Sopimusrekisteri

Tietojärjestelmäseloste-Dynasty

Vaaliluettelot

Vauvaraha

Yritysten yhteystietorekisteri

Sivistyspalvelut

Aamu- ja iltapäivä- sekä kerhotoiminta

Esi- ja perusopetuksen rekisteri

Kainet-kirjastojen asiakasrekisteri

Koulukuljetusoppilasrekisteri

Nuorisotilat

Omatoimikirjaston kulunvalvonta

Oppilashuoltorekisteri

Tapahtumien ja leirien osallistujat

Varhaiskasvatuksen rekisteri

Tekniset palvelut

Korjausavustusrekisteri

Rakennusvalvontarekisteri

Vuokrasopimusasiakasrekisteri

Yksityistieavustusrekisteri