Ristijärven kunnan tietosuojaohje ja -selosteet

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja näkyvyyttä. Henkilötietojen käsittelystä säädetään mm. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa, asetusta täsmentävässä tietosuojalaissa, julkisuuslaissa sekä useissa viranomaisten toimintaa säätelevissä erityislaissa. Käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö määrittää myös sen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on suhteessa henkilötietojensa käsittelyyn.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Puhelin 044 715 9714
S-posti tietosuojavastaava(at)ristijarvi.fi

Tietopyynnöt

Tietopyynnöt on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen

Ristijärven kunta
Tietosuojavastaava
Aholantie 25
88400 Ristijärvi

Linkkejä

Rekisterin tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjauspyyntö

Tietosuojaohje

Tietosuojaselosteet

Ateria- ja puhtaanapitopalvelut

Omavalvontarekisteri

Ruokapalveluiden asiakasrekisteri

Hallinto

Kauppakirjarekisteri

Kelan työmarkkinatuki

Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöt

Kuntanet-väestörekisteri

Käyttöoikeusrekisteri

Luottamushenkilörekisteri

Sopimusrekisteri

Tietojärjestelmäseloste-Dynasty

Vaaliluettelot

Vauvaraha

Yritysten yhteystietorekisteri

Sivistyspalvelut

Aamu- ja iltapäivä- sekä kerhotoiminta

Esi- ja perusopetuksen rekisteri

Kainet-kirjastojen asiakasrekisteri

Koulukuljetusoppilasrekisteri

Nuorisotilat

Omatoimikirjaston kulunvalvonta

Oppilashuoltorekisteri

Tapahtumien ja leirien osallistujat

Varhaiskasvatuksen rekisteri

Tekniset palvelut

Korjausavustusrekisteri

Rakennusvalvontarekisteri

Vuokrasopimusasiakasrekisteri

Yksityistieavustusrekisteri