Kaavoitus

Ristijärven kunnan kaavoituskatsaus 2023

Kaavoituskatsauksessa esitellään Ristijärven kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.2.2023 hyväksynyt Ristijärven kaavoituskatsauksen 2023 (§ 25).
 

Kaavoituskatsaus on luettavissa täältä. Se on nähtävillä myös kunnanviraston asiointipisteellä.

Ristijärven kunnanhallitus

Opas kaavoitukseen osallistumisesta: Osallistun kaavoitukseen, kuntalaisen opas (opas aukeaa uuteen ikkunaan, pdf)

 

Paltamon Varsavaaran tuulivoimayleiskaava

Paltamon kunnassa on tullut vireille Varsavaaran tuulivoimayleiskaava. Osallistumis- ja arviontisuunnitelma on nähtävillä 26.1.2022 alkaen. Suunnittelualue rajautuu Ristijärven kunnanrajaan, joten hankkeella on vaikutuksia myös Ristijärven kunnassa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf avautuu uudessa ikkunassa)

Hankkeessa tehdään myös ympäristövaikutusten arviontimenettely ja tästä lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/varsavaaratuulivoimaYVA