Kaavoitus

Ristijärven kunnan kaavoituskatsaus 2021

Kaavoituskatsauksessa esitellään Ristijärven kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.5.2021 hyväksynyt Ristijärven kaavoituskatsauksen 2021 (§ 67).
Kaavoituskatsausta on täydennetty tämän jälkeen, kun uusia kaavahankkeita on tullut vireille. 

Kaavoituskatsaus on luettavissa täältä. Se on nähtävillä myös kunnanviraston asiointipisteellä.


Ristijärven kunnanhallitus

 

Paltamon Varsavaaran tuulivoimayleiskaava

Paltamon kunnassa on tullut vireille Varsavaaran tuulivoimayleiskaava. Osallistumis- ja arviontisuunnitelma on nähtävillä 26.1.2022 alkaen. Suunnittelualue rajautuu Ristijärven kunnanrajaan, joten hankkeella on vaikutuksia myös Ristijärven kunnassa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf avautuu uudessa ikkunassa)

Hankkeessa tehdään myös ympäristövaikutusten arviontimenettely ja tästä lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/varsavaaratuulivoimaYVA