Saukkovaara

Kaavoitus

Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh. 044 7104 630, ulla-maija.oikarinen(at)hyrynsalmi.fi

Vireillä olevat kaavat          Voimassa olevat kaavat 

Perustietoa kaavoituksesta löytyy ELY-keskuksen laatimasta oppasta Osallistun kaavoitukseen, kuntalaisen opas

 

Ristijärven kunnan kaavoituskatsaus 2018-19

Kaavoituskatsauksessa esitellään Ristijärven kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.6.2018 § 109 hyväksynyt Ristijärven kaavoituskatsauksen 2018-19.

Kaavoituskatsaus on nähtävillä myös kunnanvirastolla asiointipisteellä.

Lisätietoja:

aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puh. 044 7104 630, ulla-maija.oikarinen(at)hyrynsalmi.fi

Ristijärven kunnanhallitus