Kaavoitus

Ristijärven kunnan kaavoituskatsaus 2020

Kaavoituskatsauksessa esitellään Ristijärven kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.4.2020 hyväksynyt Ristijärven kaavoituskatsauksen 2020 (§ 57).

Kaavoituskatsaus on luettavissa täältä. Se on nähtävillä myös kunnanviraston asiointipisteellä.

Lisätietoja

Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, puhelin 044 7104 630, ulla-maija.oikarinen(at)hyrynsalmi.fi
Ristijärven kunnanhallitus