Kaavoitus

Ristijärven kunnan kaavoituskatsaus 2022

Kaavoituskatsauksessa esitellään Ristijärven kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat. Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.3.2022 hyväksynyt Ristijärven kaavoituskatsauksen 2022 (§ 38).
Kaavoituskatsausta on täydennetty tämän jälkeen, kun uusia kaavahankkeita on tullut vireille. 

Kaavoituskatsaus on luettavissa täältä. Se on nähtävillä myös kunnanviraston asiointipisteellä.

Ristijärven kunnanhallitus

Opas kaavoitukseen osallistumisesta: Osallistun kaavoitukseen, kuntalaisen opas (opas aukeaa uuteen ikkunaan, pdf)

 

Paltamon Varsavaaran tuulivoimayleiskaava

Paltamon kunnassa on tullut vireille Varsavaaran tuulivoimayleiskaava. Osallistumis- ja arviontisuunnitelma on nähtävillä 26.1.2022 alkaen. Suunnittelualue rajautuu Ristijärven kunnanrajaan, joten hankkeella on vaikutuksia myös Ristijärven kunnassa. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf avautuu uudessa ikkunassa)

Hankkeessa tehdään myös ympäristövaikutusten arviontimenettely ja tästä lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/varsavaaratuulivoimaYVA