Tieavustusten hakuaika päättyy 31.5.

27.5.2024

Ristijärven kunta myöntää avustusta taloteille sekä tiekuntien ylläpitämille yksityisteille. Hakemukset on toimitettava kuntaan 31.5.2024 mennessä. Hakulomakkeita saa Lomakkeet-osiosta, alla olevista linkeistä ja kunnasta. Hakuperusteet ovat ennallaan:

Yksityistiet (tiekunnan yksityistien avustushakemus)

  • tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja tiekunnan tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (kts. hakulomake)
  • avustus tiekunnalle on 20 % hyväksytyistä, toteutuneista kunnossapitokustannuksista, kun tien pituus vakinaisesti asutulle kiinteistölle on vähintään 1 km ja tien varrella sijaitsee vähintään kolme vakinaisesti asuttua kiinteistöä (31.12.2023 tilanteen mukaisesti) tai tie on liikenteellisesti tai muutoin yleisen edun kannalta merkittävä
  • tiekunnan osakkaan avustus on 60 % vähintään yhden henkilön edellisen vuoden lopussa vakituisesti asuttamalle kiinteistölle tieosakkaan yksikkökohtaisesta tai osuusprosentin mukaisista kunnossapidon nettokustannuksista

Asumisavustus (asumisavustushakemus)

  • vakituisesti asutut kiinteistöt (31.12.2023 tilanteen mukaisesti), joilla ei ole tiekuntaa (ns. talotiet) saavat avustusta 50 % hyväksyttävistä, toteutuneista kustannuksista, kun tien pituus on yli 500 m ja 25 %, kun tien pituus on 200 - 500 m

Avustuksen määrän perusteena on edellisen vuoden kesä-syyskauden ja hakuvuoden kevään kustannukset. Avustusta ei myönnetä tiekunnan hallintokustannuksiin (kokous-, pankki-, kirjanpito-, puhelin- ja kahvituskulut).

Hakemuksiin on aina liitettävä maksutositteet toteutuneista kuluista (esim. tiliote), pelkkä lasku tehdystä työstä ei riitä. Hakemuksessa on myös oltava voimassaoleva tilinumero, jolle avustus maksetaan. Tiekunnan edustajan tulee huolehtia osakkaiden ajantasaisista tili- ja osoitetiedoista. Tarvittavat liitteet on kerrottu hakulomakkeiden lopussa. 

Lisätietoja: tekninen päällikkö Ahti Mikkonen, puh. 044 715 9744, ahti.mikkonen@ristijarvi.fi