Ristijärven kunta hakee Keskuskoululle koulunkäynninohjaajaa 29.11.2021- 4.6.2022 määräaikaiseen työsuhteeseen.

16.11.2021

 Haku päättyy 28.11.2021 kello 15.30.

Koulunkäynninohjaajan työnkuva on monipuolinen: työpäivä voi sisältää yleisesti oppitunneilla avustamista ja ohjaamista, välitunti- ja ruokailuvalvontaa, aamu- ja iltapäiväryhmän valvontaa tai taksikyytien lähdön valvontaa.

Työtehtävään voi kuulua yksittäisen oppilaan tai ryhmän avustamista erilaisilla retkillä. Keskeistä on oppilaan tukeminen peruskoulun oppiaineiden opettelemisessa. Tämä vaatii koulunkäynnin ohjaajalta riittävää oppiainekohtaista aineenhallintaa.

Ristijärven keskuskoulussa on E-9-luokat, joten työtä tehdään 5v.- 16.v .lasten ja nuorten kanssa. Koulunkäynninohjaaja saa mentori - ohjaajan työtään tukemaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen tutkinto. Edellytämme joustavaa työotetta.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään kuukauden koeaikaa.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteeseen yhteispalvelu@ristijarvi.fi 28.11.2021 kello 15.30 mennessä. Lisätietoja työtehtävistä antaa rehtori/sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano, tiinaliisa.portano@ristijarvi.fi 044-7159334