Korona-avustus yksinyrittäjille

22.6.2020

 Avustusta haetaan kunnasta, jossa yritys on kirjoilla.

Avustus myönnetään 16.3.-31.8.2020 välillä yritystoiminnan kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin taloudellisen toiminnan vakauttamiseksi.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää (yksityinen elinkeinonharjoittaja, toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta, ns. kevytyrittäjä, joka työllistää itsensä ja toimii yrittäjämäisesti, freelance-yrittäjä), jolla ei ole palkattua henkilökuntaa.

Yksinyrittäjyys katsotaan hakemushetken mukaan.

Avustusta voi hakea päätoiminen yksinyrittäjä, jonka liiketoiminta on häiriintynyt koronaepidemian johdosta ja liikevaihto on vähentynyt vähintään 30 %. Yritystoiminnan tulee olla kannattavaa ja yrittäjän tulee työskennellä yksin. Päätoimisella yrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on YEL vakuutusnumero tai laskutus tai myynti on vähintään 20 000 euroa vuodessa. Tuki voidaan periä takaisin, jos sitä on käytetty väärin tai haettu väärin perustein.

Mikäli yrittäjällä on useita yrityksiä, tuki myönnetään yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Tuki on 2 000 euroa ja se on kertaluonteinen. Tuki on de minimis –tukea kokonaisuudessaan. Tuki on tarkoitettu yksinyrittäjän laskennallisiin yritystoiminnan kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset, kirjanpitokustannukset ja vastaavat toimintakustannukset.

Yksinyrittäjä voi hakea lisäksi yrittäjän työttömyysturvaa TE-toimiston kautta.               

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa Tilinpäätös 2019/ viimeisin tilinpäätös, Veroilmoitus 2019/ viimeisin veroilmoitus, jäljennös kirjanpidosta ja/tai tiliotteesta sen todistamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, tulee yrittäjällä olla Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma verovelan hoidosta.

Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle

Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus jälkikäteen tarkastaa, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Ristijärven kuntaan viimeistään 31.8.2020. Hakemukset käsitellään pikimmiten ja saatetaan välittömästi maksatukseen.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Oiva Jansson, 044-7159 311 tai oiva.jansson@ristijarvi.fi

Yksinyrittäjän koronatukihakemus