Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan.

23.8.2021

  Kainuun prikaatin asiakirjan MR16136                                                 

 PÄÄTÖKSEN YLEISTIEDOKSIANTO

 

Kainuun prikaati on tehnyt 19.8.2021 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan.

Päätös koskee Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon, Hyrynsalmen, Ristijärven, Paltamon kuntien/kaupunkien alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin-/kunnantalolla ja Kainuun prikaatin asiointitiloissa virka-aikana osoitteessa Kainuun prikaati, Prikaatintie 97, 87500 Kajaani.

 

Lisätietoja päätöksestä numerosta puh 0299 451 150. Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

 

Kainuun prikaatissa 19.8.2021