Haettavana vapaa-aikaohjaajan viransijaisuus ajalle 10.1.-30.6.2022

15.11.2021

Vapaa-aikaohjaajan viransijaisuus

Ristijärven kunnassa on haettavana vapaa-aikaohjaajan viransijaisuus ajalle 10.1. - 30.6.2022. Vapaa-aikaohjaajan tehtäviin kuuluvat kunnan liikunta-, nuoriso - ja hyvinvointityö. Vapaa-aikaohjaajan toimenkuvaan kuuluu kaikenikäisille kuntalaisille järjestettävä toiminta sekä erilaiset tapahtumat. Vapaa-aikaohjaaja ohjaa kerhoja sekä kohtaa nuoria nuorisotalolla. Vapaa-aikaohjaaja vastaa Ristijärven kunnan osalta Harrastamisen Suomen mallin toteutuksesta. Toimeen on mahdollista lisätä myös perusopetuksen liikuntatunteja.  Työhön sisältyy ilta- ja viikonlopputyötä. Viikkotyöaika on 38.25 h ja palkkaus KVTES:n mukaan.

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta. Pätevien hakemuksien puuttuessa huomioimme myös epäpätevät hakemukset. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, kehittämismyönteisyyttä ja poikkihallinnollista työotetta.

Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Viransijaisuutta täyttäessä noudatamme 30 vuorokauden koeaikaa.

Hakemukset sähköisesti 15.12. 2021 kello 13.00 mennessä  yhteispalvelu@ristijarvi.fi, os. Aholantie 25, 88400 Ristijärvi.

Lisätitetoja Tiinaliisa Portano, sivistyspäällikkö,044-715 9334 ja tiinaliisa.portano@ristijarvi.fi