Varhaiskasvatustoimintaan hakeminen

10.3.2018

VARHAISKASVATUSTOIMINTAAN
HAKEMINEN
RISTIJÄRVEN KUNNASSA

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava neljä (4) kuukautta ennen päivähoidon tarvetta. Mikäli lapsen hoidon tarve aiheutuu huoltajan työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, eikä se ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava välittömästi, kuitenkin vähintään kaksi (2) viikkoa ennen hoidon tarvetta. Mikäli toinen tai molemmat vanhemmat ovat kotona, on lapsella oikeus varhaiskasvatuspaikkaan 20 h viikossa.
Varhaiskasvatuspaikkoja (perhepäivähoito ja päiväkoti) toimikaudelle 1.8.2018-31.7.2019 on haettavissa 12.3.-6.4.2018 välisenä aikana. Hakemuksia liitteineen saa
Yhteispalvelupisteeltä, www.pedanet.fi/Saukonsilmu -sivustolta sekä päiväkodilta ja kunnan sivujen lomakkeet osiosta.
Hakemusten palautus joko postitse Aholantie 28, 88400 Ristijärvi, Yhteispalvelupisteelle
yhteispalvelu@ristijarvi.fi tai päiväkodille suoraan.
Yksityisillä perhepäivähoitajilla on ilmoitusvelvollisuus.
RISTIJÄRVEN KUNTA
SIVISTYSPALVELUT/ VARHAISKASVATUS
Minna Härkönen, varhaiskasvatusvastaava
minna.harkonen@ristijarvi.fi, 044-7159 731