Tulva- ja pato-onnettomuusharjoitus KIEHIMÄ18

13.2.2018

TULVA- JA PATO-ONNETTOMUUSHARJOITUS KIEHIMÄ18

Kainuussa järjestetään helmi-maaliskuun aikana tulva- ja pato-onnettomuusharjoitus KIEHIMÄ18. Harjoituksessa Kainuuseen kuvitellaan poikkeuksellisen suuri tulva ja samanaikaisesti vesistön voimalaitospadolla ilmeneviä häiriötilanteita ja mahdollisesti myös onnettomuus.

Harjoitus toteutetaan kartta- ja johtamisharjoituksena, eikä se näy toimintana ulospäin kansalaisille. Harjoituksen tavoitteena on muun muassa lisätä tietoa vesistöistä ja niiden käyttäytymisestä, harjaannuttaa eri toimijoiden yhteistoimintaa sekä selkeyttää rooleja ja vastuita tulva- ja pato-onnettomuustilanteessa. Tavoitteen on myös valmistaa eri toimijatahoja tunnistamaan, ennakoimaan ja pohtimaan etukäteen tulvan tai pato-onnettomuuden aiheuttamia erityispiirteitä sekä niiden hallinta- ja tojuntatoimenpiteitä.

Harjoituksen pääjärjestäjä on Kianuun pelastuslaitos ja suunnittelussa ovat mukana Fortum Power and Heat Oy sekä Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Harjoituksseen osallistuu kuntia, voimayhtiöitä, Kajaanin Vesi-liikelaitos, Kainuun pelastuslaitos sekä Kainuun ja Pohjois-pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Lisätietoja:

Mikko Sulkakoski, vesitalousasiantuntija, mikko.sulkakoski(at)ely-keskus.fi, +358 295 025 231

Kainuun ELY-keskus