Terrafamen uraanin talteenottohanke

18.1.2018

Ilmoitus/Kuulutus

Terrafame Oy:n hakemus ydinenergialain mukaista kaivos- ja malminrikastustoimintaa koskevan luvan myöntämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa, että Terrafame Oy on jättänyt 31.10.2017 valtioneuvostolle ydinenergialain mukaista kaivos- ja malminrikastustoimintaa koskevan lupahakemuksen (asianumero TEM/1879/08.05.01/2017). Terrafamen Sotkamon kaivos sijaitsee Sotkamon kunnan ja Kajaanin kaupungin alueella. Kaivoksen yhteyteen on jo aiemmin rakennettu lähes valmiiksi uraanin talteenottolaitos.

Kaivos- ja malminrikastustoimintaan vaaditaan ydinenergialain mukainen lupa, kun tarkoituksena on uraanin tuottaminen. Terrafame Oy:n tarkoituksena on rakentaa uraanin talteenottolaitos valmiiksi ja käyttää sitä uraanin tuotantoon kaivoksen toiminta-ajan.

Hanke käsittää Sotkamon kaivoksesta muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenoton ja hyödyntämisen. Uraani on tarkoitus tuottaa uraanioksideina (yellow cake) ja arvioitu tuotantomäärä on 150–250 tonnia uraania vuodessa. Jos hanke toteutetaan, Terrafame Oy:n tavoitteena on uraanin talteenoton aloittaminen Sotkamon kaivoksen malmista vuoden 2019 aikana.

Kuulemiseen liittyvät keskeiset säännökset ovat ydinenergialain (990/1987) 13 §, ydinenergia-asetuksen (161/1988) 28, 29 ja 64 §, kaivoslain (621/2011) 39 ja 40 § sekä kaivostoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (391/2012) 26 §.

• https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870990?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ydinenergialaki

• https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880161?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ydinenergialaki

• https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110621?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kaivoslaki

• https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120391?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kaivostoiminnasta%20annetun%20valtioneuvoston%20asetuksen

Tietoja lupahakemuksesta ja hankkeesta

Jäljennös hakemuksesta liitteineen on nähtävillä virka-aikana 6.11.2017–28.2.2018 seuraavissa kunnanvirastoissa:

• Sotkamon kunnanvirasto, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

• Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

• Kuhmon kaupungintalo, Kainuuntie 82, 88900 Kuhmo

• Paltamon kunnanvirasto, Vaarakyläntie 7, 88300 Paltamo

• Ristijärven kunnanvirasto, Aholantie 19, 88400 Ristijärvi

• Valtimon kunnanvirasto, Kunnantie 1, 75700 Valtimo

• Rautavaaran kunnanvirasto, Koulutie 1, 73900 Rautavaara

• Sonkajärven kunnanvirasto, Rutakontie 28, 74300 Sonkajärvi

• Nurmeksen kaupungintalo, Karjalankatu 1, 75500 Nurmes

• Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala

• Pyhännän kunta, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

• Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila

• Vieremän kunta, Myllyjärventie 1, 74200 Vieremä

Lisäksi hakemus on nähtävissä työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.tem.fi.

Hankkeesta järjestettiin ensimmäinen julkinen kuulemistilaisuus Sotkamossa 7.11.2017. Lisäksi julkiset kuulemistilaisuudet järjestetään:

1. Sotkamossa keskiviikkona 21.2.2018 kello 18 osoitteessa Vuokatin urheiluopiston auditorio Iso-Pölly, Opistontie 4.

2. Kajaanissa torstaina 22.2.2018 kello 10, osoitteessa Kajaanin kaupunginkirjaston auditorio, Seminaarinkatu 15.

Lisäksi Terrafame Oy on laatinut hanketta esittelevän yleispiirteisen selvityksen, jonka asianmukaisuuden ministeriö on tarkastanut. Selvitystä on yleisesti saatavilla 6.11.2017–28.2.2018 Terrafame Oy:n toimipisteestä Sotkamossa. Selvitys on jaettu Sotkamon kunnan ja Kajaanin kaupungin kotitalouksiin. Se on nähtävissä myös naapurinkuntien kunnanvirastoissa ja ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa www.tem.fi.

Lisätietoja

Lisätietoja hankkeesta antaa Terrafame Oy:stä kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla, p. 020 713 0800 (keskus), Talvivaarantie 66, 88120 Tuhkakylä, internet-osoite www.terrafame.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antavat työ- ja elinkeinoministeriössä yli-insinööri Jorma Aurela, p. 050 592 2109 ja teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, p. 050 567 5451.

Lupahakemus liitteineen, hankkeen YVA- selostus sekä yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta, hakemusta koskevat lausunnot, muistutukset ja mielipiteet ovat nähtävänä myös osoitteessa www.tem.fi.

Muistutusten tekeminen ja mielipiteiden esittäminen

Hakemuksesta voi tehdä muistutuksia ja esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 28.2.2018: Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo PL 32, 00023 Valtioneuvosto Käyntiosoite: TEM/Kirjaamo

Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki (klo 8–16.15) sähköpostiosoite: kuuleminen@tem.fi

Annetuissa mielipiteissä ja muistutuksissa pyydetään viittamaan asianumeroon TEM/1879/08.05.01/2017 ja esittämään henkilön tai yhteisön nimi- ja osoitetiedot.

Kuulemisaikaa on siten pidennetty marraskuussa 2017 ilmoitetusta yhdellä kuukaudella. Kaikki tähän mennessä jo vastaanotetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet otetaan huomioon.

Helsingissä 18. päivänä tammikuuta 2018

Työ- ja elinkeinoministeriö

Saate hakemukseen 

Selvitys

Hakemus