Ristijärven kuntalaiskysely 2018 ja kyläkierrokset

23.1.2018

Linkki, sähköiseen lomakkeeseen.

KYLÄKIERROKSET 2018

Millaisena haluat nähdä Ristijärven kunnan v.2025?. Käsilläsi on vaikuttamisen paikka tulevan ensi kesänä valmistuvan kuntastrategian rakentamisessa. Kuntalaisten, yritysten ja yhdistysten kuulemiset toteutetaan kyläkierroksella seuraavasti:

    • Hiisijärvi, kylätalo: ma 26.2. klo 18-20
    • Pyhäntä, kylätalo: ke 28.2. klo 18-20
    • Uva, kylätalo: ma 5.3. klo 18-20
    • Jokikylä,Katajasuontie 2: ti 6.3. klo 18-20
    • Kirkonkylä, Pyrylä: to 8.3. klo 18-20

Kyläyhdistyksiä pyydetään kokoamaan kylien kaikkien toimijoiden yhteiset terveiset ja pitämään siitä lyhyen alustuksen tilaisuudessa. Kunnanjohtaja tuo kunnan tervehdyksen tilaisuuteen.  Tervetuloa!

 

KUNTALAISKYSELY  2018

Ristijärven kunnassa laaditaan uutta kuntastrategiaa. Millaisena haluat nähdä Ristijärven v.2025?. Käsillä on vaikuttamisen paikka tulevan ensi kesänä valmistuvan kuntastrategian laatimisprosessissa. Tuo rohkeasti esille ajatuksesi ja kehittämisesityksesi. Rakennamme tulevaisuuden kuntaa yhdessä.

Alla kuntalaiskyselyn kysymykset, joihin voit vastata myös erilliselle paperille.

1.Ikä              2. Sukupuoli:  nainen,  mies

3. Yhteys Ristijärveen   a) Asun vakituiseen Ristijärvellä  b) Käyn työssä Ristijärvellä c) Vapaa-ajan asukas

4.Millaisia palveluja Ristijärvellä tarvitaan tulevaisuudessa kuntalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi?

5. Mitkä nykyiset palvelut toimivat hyvin?

6. Jos jotakin palvelua joudutaan vähentämään, niin mitä? Voisiko mielestänne joku toinen taho kuin kunta tuottaa ko. palvelun?

7. Mihin kunnan tulisi kaavoittaa uusia asuinalueita (haja-asutusalue, kirkonkylä, vesistöjen äärelle)?

8. Mitkä ovat kunnan tärkeimmät vetovoimatekijät nyt ja tulevaisuudessa?

9. Miten elinkeinotoimintaa pitää kehittää? Mistä/mitä työpaikkoja, yrityksiä Ristijärvelle?

10. Mihin kunnan tulisi erityisesti keskittyä tai panostaa tulevaisuudessa?

Kuntalaiskysely löytyy Ristijärven kunnan internet –sivulta, www.ristijarvi.fi. Kyselylomakkeita on saatavilla myös mm. kunnantalolta ja kirjastosta. Lomakkeen palautus 29.3.2018 mennessä Kyläkaivolla olevaan palautuslaatikkoon tai postitse os. Ristijärven kunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi tai sähköpostitse yhteispalvelu@ristijarvi.fi.

Toivomme kyselyyn runsaasti vastauksia.

Rakennetaan yhdessä kunnan ja kuntalaisten parhaaksi tulevaisuuden Ristijärveä!