Ristijärven kunnassa tapahtuu

24.9.2018

Ensi vuoden talousarvion valmistelu on aloitettu. Kunnanvaltuusto kokoontuu iltakouluun 26.9.2018 keskustelemaan talousarvioon ja muihin ajankohtaisiin asioihin liittyvistä asioista. Ensi vuosi tulee edelleen olemaan haasteellinen taloudellisessa mielessä. Säästöjä on haettava mittavassa määrin omassa toiminnassa, jotta talousarviossa päästään lähelle nollatulosta. Talousarviokeskustelun yhteydessä keskustellaan myös muun muassa Aholantie 30 kerrostalon saneeraamisesta, vanhojen käytöstä poistettujen rakennusten purkamisesta ja Saukkovaaran toimintojen kehittämisestä.

Uuden hoivatalon suunnittelu on hyvässä vauhdissa. Rakennuslupahakemusta odotellaan kuntaan lähiaikoina. Hoivatalon tontin vanhan rakennuksen purkutyöt ovat loppusuoralla. Uuden rakennuksen tarkka rakentamisaikataulu ei ole vielä tiedossa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa heti lupa-asioiden käsittelyn jälkeen. Rakennus valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä. Rakennukseen tulee toimitilat Attendolle, Kainuun sotelle ja kunnalle varhaiskasvatuksen toimintoja varten.

Verkkotie 12 kerrostalo myytiin Scandinavian Berry Oy:lle, joka majoittaa rakennuksessa marjanpoimijoita. Piha- ja parkkialue kyseisellä paikalla jakaantuu puoliksi kerrostalojen kesken. Marjayritykselle suunnitellaan lastauspaikaksi nykyisen Saukkovaaran lastauspaikan tilalle vanhan lämpökeskuksen asfaltoitua piha-aluetta.