Emäjoen ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä 2.7.-10.8.2018

29.6.2018

Emäjoen ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä

Emäjoen ranta-alueille Seitenoikealta Jokikylän eteläpuolelle saakka on laadittu ranta-asemakaavaehdotus, jossa on osoitettu 48 rakennuspaikkaa lähinnä loma-asumista varten. Kaava koostuu useista erillisistä alueista.

Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 2.7.-10.8.2018 (MRL 65 §, MRA 27 §) Ristijärven kunnantalolla (suljettu 9.-27.7.2018) ja kirjastossa (Aholantie 25) sekä kunnan kotisivulla www.ristijarvi.fi  >Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus.

Mahdolliset muistutukset tulee esittää kirjallisina kunnanhallitukselle 10.8.2018 klo 15.00 mennessä Ristijärven kunnanhallitukselle, os. Aholantie 25, 88400 Ristijärvi tai sähköpostilla os. yhteispalvelu@ristijarvi.fi .

Lisätiedot: Kaavan laatija DI Kimmo Mustonen, puh.0400 703 521, kimmo.mustonen@kiimmokaava.fi ja aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen (lomalla 2.7.-20.7.2018), puh. 044 7104 630 ulla-maija.oikarinen@hyrynsalmi.fi.

Ristijärven kunnanhallitus