Avoimia työpaikkoja Ristijärven kunnan sivistystoimessa

10.5.2018

Ristijärven kunta hakee kahta koulunkäynnin ohjaajaa määräaikaisiin perusopetuksen hoito- ja ohjaustyön tehtäviin.  Määräaika määräytyy avustettavien oppilaiden tarpeen mukaisesti. Toiseen toimeen kuuluu aamu – ja iltapäiväkerhon ohjaajana toimiminen. Palkkaus KVTESin mukainen. 
Lisäksi haetaan yhteiseksi varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen erityisavustajaa lapsen hoito- ja ohjaustehtävään. Palkkaus KVTESin mukainen.
Työtehtävät alkavat 13.8.2018. Hakemukset voi lähettää sähköisesti viitteellä” Sivistystoimen avoimet toimet” osoitteeseen yhteispalvelu@ristijarvi.fi 
tai osoitteella Ristijärven kunta, yhteispalvelu Aholantie 25. 88400 Ristijärvi, kuoreen viite ”Sivistystoimen avoimet toimet” 14.6.2018 kello 12:00 mennessä. Lisätietoja antaa sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano, 044-7159334 tai tiinaliisa.portano@ristijarvi.fi