Ristijärven esi- ja perusopetuksen arvoiksi on valittu yhteistyössä lasten ja heidän perheidensä, kuntalaisten sekä kunnan luottamushenkilöiden  kanssa ristijärveläisiä lähellä olevia arvoja, joita pyrimme huomioimaan ja toteuttamaan opetus- ja kasvatustyössä. Ristijärven keskuskoulun omat sivut löytyvät osoitteesta https://peda.net/ristijarvi

Haluamme oppia tuntemaan oman kotikuntamme ja Kainuun erityispiirteet ja oppia liikkumaan kaikkina vuodenaikoina lähiluonnossa. Kotiseuturakkauden lisäksi pyrimme kasvamaan kansainvälisyyteen mahdollisimman monipuolisen kielivalikoiman, nettiyhteyksien, eTwinning -   ja Erasmustoiminnan avulla.

  Haluamme kasvaa yhteistoiminnallisiksi, toiset ihmiset huomioon ottaviksi ihmisiksi, jotka pystyvät tekemään yhteistyötä eri ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Päämäärään pyrimme mm. kummioppilaiden, tukioppilastoiminnan, seurayhteistyön ja juniori-seniori työn kautta.

  Pyrimme löytämään sisäisen yrittäjyytemme ja omatoimisuuden, luovan hulluuden, jolloin saamme pienessä kunnassa positiivisesti voimavarat käyttöön yhteiseksi hyväksi. Arvostamme pitkäjänteistä toimintaa ja sisukkuutta. Pienikin voi olla kaunista.

 

 

Kunnan sivistyspäällikkönä ja keskuskoulun rehtorina toimii Tiinaliisa Portano, tiinaliisa.portano(at)ristijarvi.fi, 044-7159 334.

Apulaisrehtori Arto Koivukangas, arto.ope.ristijarvi(at)gmail.com, 044 7159 385.

Koulun kanslisti Erja Mähönen, erja.mahonen(at)ristijarvi.fi 044 -7159 353.

Erityisopettaja Mervi Hälinen, mervi.ope.ristijarvi(at)gmail.com, 044-7159 361

Esiopetusluokka toimii Keskuskoululla. Esiluokanopettajana toimii Kerttu Härkönen.

 

 

Ristijärven esi- ja perusopetuksessa noudatetaan OPH:n uusimpiin ohjeisiin perustuvia opetussuunnitelmia. Esi- ja perusopetuksen työtä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti moniammatillisessa ja yli kuntarajojen tapahtuvassa yhteistyössä. Osa kunnan opetushenkilöstöstä on yhteistä Hyrynsalmen perusopetuksen kanssa. Kuntamme opettajat ja muu henkilökunta on pätevää ja työhönsä hyvin sitoutunutta. Kuntamme opetussuunnitelmat löytyvät osoitteesta  www.peda.net/ristijarvi